นัวร์คริน®

เพิ่มระดับโปรตีโอไกลแคนเพื่อฟื้นฟูการงอกของเส้นผมด้วย
นัวร์คริน®

หยุดผมร่วง ส่งเสริมการงอกของเส้นผม และรักษาวงจรปกติของการงอกของเส้นผม

ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียง

ได้ผลจริง!

จากการทดลองทางคลินิก พบว่า ผู้หญิง 83% การงอกและคุณภาพของเส้นผมดีขึ้น

ได้ผลจริง!

จากการทดลองทางคลินิก พบว่า ผู้ชาย 75% มีเส้นผมงอกขึ้นใหม่ และมากกว่า 35.7% ความหนาแน่นของเส้นผมเพิ่มขึ้น

Scroll down

ผลลัพธ์ของนัวร์คริน®

จากการสำรวจผู้ใช้นัวร์คริน® จำนวน 3,000 คน ผู้ตอบแบบสำรวจ 83% รายงานว่าการงอกของเส้นผมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากรับประทานนัวร์คริน® เป็นเวลา 12 เดือน

ในปัจจุบัน นัวร์คริน® เป็นผู้นำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเอกสารทางคลินิกมากกว่า 100 ฉบับ รวมถึงการศึกษาในกลุ่มผู้ใช้จำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 30 ปีที่ผ่านมา   นัวร์คริน® ปราศจากยาและผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ

นัวร์คริน® มีส่วนผสมของมาริเล็กซ์® ซึ่งจะทำงานร่วมกันตลอดวงจรการงอกของเส้นผมตามปกติ ดังนั้นจึงควรรับประทานนัวร์คริน® ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ถึง 6 เดือน เป็นอย่างน้อย

นัวร์คริน® มีส่วนผสมของมาริเล็กซ์® ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา เป็นสูตรโปรตีโอไกลแคนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมวงจรการงอกของเส้นผมให้เป็นปกติและแข็งแรง โดยการจัดการกับปัญหาการสูญเสียโปรตีโอไกลแคนในเดอร์มัลปาปิลลา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหยุดชะงักของการงอกของเส้นผมในเกือบทุกกรณี ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุหรือประเภทของผมร่วงชนิดใดก็ตาม

ได้ผลจริง!

 

นัวร์คริน® ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ – อ่านเพิ่มเติม
Nourkrin Nourkrin
62.5% หลังจาก 2 เดือน
70% หลังจาก 6 เดือน
83% หลังจาก 12 เดือน

ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ ปลอดภัย และผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว

การใช้นัวร์คริน® ที่มีส่วนผสมของมาริเล็กซ์® จะช่วยฟื้นฟูวงจรการงอกของเส้นผมที่แข็งแรงให้กับผู้หญิงและผู้ชายจำนวนหลายแสนคน และได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ แพทย์ผิวหนัง และแพทย์เฉพาะทางจากทั่วโลก

นัวร์คริน® เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากการทดลองและพัฒนาทางคลินิกกว่า 30 ปี มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูวงจรการงอกของเส้นผม และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบัน นัวร์คริน® เป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลกที่มีมาริเล็กซ์® ซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีส่วนประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ โดยประกอบด้วยโปรตีโอไกลแคนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการงอกของเส้นผมที่แข็งแรง

ในกรณีส่วนใหญ่ ผมร่วงและการหยุดชะงักของการงอกของเส้นผมนั้นเกิดจากการที่โปรตีโอไกลแคนมีความเข้มข้น “ต่ำกว่าปกติ” ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเซลล์รากผม   สภาวะนี้เรียกว่า การสูญเสียโปรตีโอไกลแคนในเดอร์มัลปาปิลลา (Proteoglycan Follicular Atrophy (PFA))   โดยมีรายงานทางคลินิกว่า การใช้นัวร์คริน® ที่มีส่วนผสมของมาริเล็กซ์® เป็นทางเลือกแรกในการรักษาด้วยการทดแทนโปรตีโอไกลแคนที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพในผู้หญิง 9 ใน 10 คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียโปรตีโอไกลแคนในเดอร์มัลปาปิลลา

นัวร์คริน®วูแมน

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการงอกของเส้นผมสำหรับผู้หญิง

นัวร์คริน®แมน

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการงอกของเส้นผมและบำรุงรักษาเส้นผมสำหรับผู้ชาย