Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΕΧΕΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ

Ο Κύκλος Ανάπτυξης της Τρίχας είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει την ανάπτυξη των τριχών στο σώμα. Κανονικά, κάθε μεμονωμένη τρίχα στα διάφορα μέρη του σώματος ακολουθεί τον δικό της κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος είναι τελείως ανεξάρτητος από τα μαλλιά της κεφαλής.

Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή το 10-15% των τριχών βρίσκεται σε φάση απόπτωσης. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και αποτελεί μέρος ενός φυσιολογικού Κύκλου Ανάπτυξης της Τρίχας.

Κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού Κύκλου Ανάπτυξης της Τρίχας, ειδικά δομικά συστατικά της δερματικής θηλής που ονομάζονται πρωτεογλυκάνες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό του φυσιολογικού κύκλου του τριχοθύλακα.

1

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΝΑΓΕΝΕΣ)

Περίπου 85-90% των τριχών αναπτύσσεται ενεργητικά σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.
Μέση διάρκεια: 3 χρόνια, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
2

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΓΕΝΕΣ)

Περίπου το 1% των τριχών βρίσκεται σε αυτό το στάδιο σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Το αγγείο που τροφοδοτεί την δερματική θηλή του τριχοθυλάκιου αποσυνδέεται από αυτό και ολοκληρώνει τη φάση ανάπτυξης.
Μέση διάρκεια: Μόνο 1-2 εβδομάδες.
3

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΤΕΛΟΓΕΝΕΣ)

Περίπου 10-15% των τριχών βρίσκεται σε αυτό το στάδιο σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν οι τρίχες εξαντλήσουν τα περιθώρια επιμήκυνσής τους, παραμένουν ανενεργές στον θύλακά τους μέχρι να πέσουν. Τότε το τριχοθυλάκιο παράγει μία νέα τρίχα, ξεκινώντας έτσι ένα νέο στάδιο ανάπτυξης και ολοκληρώνοντας τον κύκλο.
Μέση διάρκεια: 3-4 μήνες.
Nourkrin Nourkrin
1
2
3
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΓΕΝΕΣ
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΕΝΕΣ
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΕΛΟΓΕΝΕΣ

Ο ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

Ανεξάρτητα από την αιτία της τριχόπτωσης, ο Κύκλος Ανάπτυξης της Τρίχας επηρεάζεται σχεδόν πάντα αρνητικά. Μία διαταραχή στον φυσιολογικό Κύκλο Ανάπτυξης της Τρίχας μπορεί να προκαλέσει εξίσου αυξημένη τριχόπτωση όσο και λιγότερη αναγέννηση, οδηγώντας σε λεπτά και εύθραυστα μαλλιά.

Ο ‘Διαταραγμένος Κύκλος Ανάπτυξης της Τρίχας’ έχει συχνά τις ακόλουθες συνέπειες: ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΑΓΕΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ

1

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΑΓΕΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ

Η διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης μειώνεται, με συνέπεια να επηρεάζεται ολόκληρος ο Κύκλος Ανάπτυξης της Τρίχας.
2

ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΤΑΓΕΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ

Όταν μειώνεται η φάση ανάπτυξης, το τριχοθυλάκιο εισέρχεται στο μεταβατικό στάδιο νωρίτερα από το κανονικό.
3

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΤΕΛΟΓΕΝΕΣ ΣΤΑΔΙΟ

Με τον καιρό, περισσότερες τρίχες εισέρχονται πρώιμα σε φάση ανάπαυσης, παρατείνοντας την κανονική διάρκεια αυτού του σταδίου και προκαλώντας αυξημένη απόπτωση των τριχών και μειωμένη έκφυση νέων τριχών. Μετά από μία παρατεταμένη φάση ανάπαυσης, λιγότεροι τριχοθύλακες επανέρχονται στην φάση ανάπτυξης, γεγονός που οδηγεί σε απουσία νέων τριχών. Αυτό είναι γνωστό ως αδρανές τριχοθυλάκιο.
Nourkrin Nourkrin
1
2
3

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NOURKRIN®

O στόχος κάθε θεραπευτικής προσέγγισης θα έπρεπε να είναι η χρήση μίας βασικής θεραπείας που εξομαλύνει και αποκαθιστά αυτήν τη διαταραχή του φυσιολογικού, υγιούς Κύκλου Ανάπτυξης της Τρίχας.

To Nourkrin® εργάζεται παράλληλα με τον Κύκλο Ανάπτυξης της Τρίχας ώστε να βοηθήσει στην εξομάλυνση και διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας και συνολικά της ζωής των τριχοθυλάκιων.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του Κύκλου Ανάπτυξης της Τρίχας, συμβουλεύουμε τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το προϊόν για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις
Nourkrin Nourkrin